MATERIA MISTRZA | CERAMIKA

Fundacja Nizio stworzyła program edukacyjno-wystawienniczy MATERIA MISTRZA w 2019 roku. W czterech cyklach podążaliśmy tropem materiałowej ewolucji, badając dawne oraz współczesne zastosowanie tkaniny, wikliny, ceramiki i kamienia. Poprosiliśmy, by te cztery materie na swój warsztat ekspercki wzięli z nami historycy i krytycy sztuki, antykwariusze i kolekcjonerzy oraz artyści i projektanci form użytkowych.

W trzecim cyklu wydarzeń odbywających się w ramach programu MATERIA MISTRZA odkryliśmy przed publicznością, we współpracy z twórcami i ekspertami, materię ceramiki. Zgodnie z założeniami programu, materie wzięli na warsztat historycy sztuki, krytycy, antykwariusze, kolekcjonerzy, artyści, projektanci form użytkowych.

Ogień sprawia, że miękka i plastyczna glina staje się krucha a zarazem wytrzymała. Dłonie mistrza nadają jej artystyczną formę. Dzięki cyklowi, poznajemy dogłębnie metodykę pracy Stanisława Bracha. Wiele odmiennych technik ceramicznych, różne rodzaje wypału, następnie skala, rozmach i różnorodność form to rozpiętości, które w swojej dydaktycznej praktyce profesor Brach przekazuje studentom Pracowni Ceramiki ASP w Warszawie.

W ceramicznych poszukiwaniach zawędrowaliśmy do prywatnej pracowni, w której swoje pasje i wrażliwość realizują Marika Nowak i Weronika Surma. Poznaliśmy inspiracje, pomysły i realizacje artystek.

O wartości ceramiki, jej zastosowaniu w rzeźbie, architekturze oraz o walorach artystycznych i użytkowych, dyskutowaliśmy w eksperckim gronie z Cezarym Lisowskim z Domu Aukcyjnego DESA Unicum i Kają Muszyńską z Muzeum Narodowego w Warszawie.

MATERIA MISTRZA | CERAMIKA – wydarzenia online:
7 grudnia 2020, godz. 10:00
:
premiera wideo na kanale YT: „Impresje o materii ceramiki”
12 grudnia 2020, godz. 10:00-14:30 – streaming wydarzenia na fanpage’u Materii Mistrza:
10:45 – prezentacja rozmówców i zapowiedź cyklu
11:00-12:30 – Blok I: Ceramika i jej relacje
Spotkanie z ekspertką Kają Muszyńską (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz artystkami – Weroniką Surmą i Mariką Nowak poświęcone relacji materii ceramicznej z jej otoczeniem. W rozmowie, poprzez historię i współczesność materiału, znajdujemy odpowiedzi na pytania czym ceramika była i jest dla jej użytkowników, a także jak relacja ta funkcjonuje na polu sztuk plastycznych. Prowadzenie: Iga Knysak.
13:00-14:30 – Blok II: Wartości ceramiki
Spotkanie poświęcone różnym odsłonom i walorom ceramiki. Z Cezarym Lisowskim, historykiem sztuki oraz Stachem Brachem, artystą, który używa ceramiki jako swojego głównego medium, porozmawialiśmy o możliwościach jakie daje ta technika. Zapytaliśmy o ceramikę w architekturze. Spojrzeliśmy na nią, jak na medium na nowo odkrywane przez artystów wizualnych młodego pokolenia. Porozmawialiśmy również o ceramicznym designie oraz kolekcjonowaniu ceramiki. Prowadzenie: Karolina Kliszewska.
18 grudnia 2020, godz. 10:00:

premiera wideo na kanale YT: „Detal z pracowni ceramicznej”

MATERIA MISTRZA to program stworzony przez Fundację Nizio „The Creators”. Fundatorem tej organizacji jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel pracowni architektonicznej Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Nizio Galeria, która współorganizując program Materia Mistrza, tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie.

Organizator: Fundacja Nizio „The Creators”
Kuratorki: Iga Knysak, Karolina Kliszewska
Patronat honorowy: Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Partnerzy: Nizio Interior, Nizio Design International, Studio Bank, Look Inside, Politura&Ska, Zielona Łodyga
Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie
Współpraca redakcyjna: RMF Classic
Projekt współfinansowało m.st. Warszawa