Fundacja Nizio

Interesuje nas sztuka, przestrzeń miasta, architektura, działania prospołeczne. Celem statutowym Fundacji jest popularyzowanie sztuki w życiu społecznym i stworzenie warunków dla jej rozwoju poprzez promowanie i finansowe wspomaganie młodych twórców, jak również działania podejmowane wśród młodzieży szkolnej, zmierzające do uwrażliwienia tej grupy społeczeństwa na sztukę.

Fundacja inicjuje, organizuje i wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury i działań twórczych. We współpracy z Galerią Nizio, Fundacja tworzy przestrzeń, gdzie inicjowane są imprezy pozwalające na przedstawienie dorobku artystycznego poszczególnych artystów.

Fundacja Nizio jako instytucja niepubliczna powstała z inicjatywy architekta Mirosława Nizio. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel tworzenie nowej przestrzeni wymiany idei i działania na rzecz społeczności lokalnej, skoncentrowanego wokół sztuki, kultury, architektury oraz różnorodnych inicjatyw prospołecznych. Mirosław Nizio jest właścicielem pracowni architektonicznej Nizio Design International, której działalność stanowi punkt wyjścia do wybranych projektów i aktywności podejmowanych przez Fundację.