Mistrzowie

Halyna Dudar

Ukończyła malarstwo monumentalne na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki oraz Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza. Od 2012 roku członkini Narodowego Związku Artystów Ukrainy (sekcja sztuki konceptualnej). Absolwentka School of Performance. Kuratorka programu Junior w Specjalistycznej Akademii Designu we Lwowie. Artystka ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne na Ukrainie i za granicą. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w różnych krajach. Stale prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W Fundacji Nizio prowadziła warsztaty z designu pn. „Zaprojektuj bajkowy dom” oraz zajęcia poświęcone projektowaniu ubioru. Warsztaty skierowane były do dzieci w kryzysie uchodźczym w wieku od 8 do 13 lat, marzących o profesji projektanta.

Lilia Kryweć

Absolwentka Lwowskiej Państwowej Szkoły Kultury i Sztuki (Specjalizacja: Aktorstwo dramatyczne) i Narodowego Uniwersytetu Artystycznego im. I. Kotlarewskiego w Charkowie (Wydział Teatralny).
Aktorka, performerka, pedagog. Aktualnie aktorka rezydentka Teatru Narodowego w Warszawie. Przez wiele lat występowała na deskach Narodowego Muzeum Sztuki w Odessie, Lwowskiego Teatru Akademickiego czy Charkowskiego Teatru Dramatycznego.
Łączy twórczość aktorską z pedagogiką i działaniami edukacyjnymi. Uczyła w Pierwszej Ukraińskiej Szkole Teatralno-Filmowej w Odessie, była również wykładowczynią i kuratorką w Odeskim Kolegium Teatralno-Artystycznym. W Fundacji Nizio poprowadziła autorskie warsztaty aktorskie. Warsztaty skierowane były do dzieci w kryzysie uchodźczym w wieku od 9 do 18 lat w podziale na grupy wiekowe).