Program „Kreatorzy” – warsztaty aktorskie

W dniach od 19 do 24 października 2022 r., w ramach projektu „Kreatorzy” przeprowadziliśmy warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźczym. Warsztaty odbyły się w Galerii Nizio, w dwóch grupach wiekowych (9-12 lat oraz 13-18 lat). Zajęcia w każdej z grup podzielone zostały na dwa 3-godzinne bloki.
Warsztaty, w sposób dostosowany do wieku uczestników, koncentrowały się na zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych dla przyszłych aktorów, czyli: nauce właściwego oddychania, poznaniu technik wyraźnej artykulacji, walce z tremą przed występami publicznymi, czy opanowaniu elementów pantonimy. Uczestnicy poznali również tajniki pracy aktora filmowego i kinowego.
Podsumowaniem warsztatów było zaprezentowanie przez uczestników zdobytych przez nich umiejętności w formie etiudy słowno-plastycznej.
Zaangażowanie uczestników przeszło nasze najśmielsze wyobrażenia i zainspirowało nas do stworzenia dodatkowego programu – „Podstawowego, ekspresowego kursu aktorskiego dla młodzieży” (14-18 lat), który – przeprowadzony w przedświątecznym tygodniu – zwieńczył 2022 rok.
Całość warsztatów poprowadziła Lilia Krywec – aktorka, rezydentka Teatru Narodowego w Warszawie, performerka. Wykładowca scenicznego języka ukraińskiego, wykładowczyni technik języka scenicznego i plastyki scenicznej w Pierwszej Ukraińskiej Szkole Teatru i Filmu, edukatorka technik językowych na obozie Narodowego Związku Działaczy Teatralnych Ukrainy 2020.
Warsztaty „Kreatorzy” zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
Zajęcia przeprowadzone zostały w języku ukraińskim i polskim.